Blog

Welkom op de website van Fietscampagne ‘Cycling the City’!

Fietscampagne ‘We Cycle this City’ is een campagne van Giesbaergske Koleuren Gazette om het fietsen als verplaatsingsmiddel te helpen promoten, waarbij ‘Cycle’ hier enerzijds doelt op de cyclus die nodig is om onze (im)mobiele samenleving weer leefbaarder te maken en anderzijds op het Engelse ‘cycling’, fietsen, dat ons daar beslist kan in helpen.

Het conceptidee is om aan te tonen dat je je beter niet met de auto verplaatst: je neemt (veel te veel) plaats in, je stoort je medemens met lawaai, gevaar, overlast, vervuiling en bovendien stoor je ook jezelf, want je raakt je auto niet kwijt, je moet veel betalen voor een parkeerplaats, je staat heel vaak in de file temidden van andere automo(de)bielen en je wordt er heus niet blijgezind van, van dat autogedrag.

Fietsen is de boodschap van vandaag en morgen.

Het bedenken en uitwerken van de campagne is het werk
van fotograaf en reclamemaker Wim Schrever.