Doelstelling

Fietscampagne ‘We Cycle this City’ is een campagne om het fietsen als verplaatsingsmiddel te helpen promoten, waarbij ‘Cycle’ hier enerzijds doelt op de cyclus die nodig is om onze (im)mobiele samenleving weer leefbaarder te maken en anderzijds op het Engelse ‘cycling’, fietsen, dat ons daar beslist kan in helpen.
Het conceptidee is om aan te tonen dat je je beter zo weinig mogelijk met de auto verplaatst: Fietsen is de boodschap van vandaag en morgen.
Door een positieve, stimulerende communicatie willen we meer mensen vaker op de fiets helpen voor dagelijkse, functionele verplaatsingen.
In de kernsteden heeft de fiets al terrein gewonnen voor korte en middellange afstanden. Met Fietscampagne willen we die tendens ook buiten de steden meer gangbaar maken, als verplaatsingsmiddel tussen kernen in het platteland. Daarin kan ook het bestaande netwerk van Trage Wegen belangrijk zijn: vaak bieden trage wegen een autoloos alternatief voor fietsers.

Het bedenken en uitwerken van de campagne zijn het werk van fotograaf en reclamemaker Wim Schrever.