PERSBERICHT van Fietscampagne vzw:

autovrije proefopstelling ‘t Olleken op De Reep

dinsdag 1 februari 2022

Geraardsbergen – Vandaag loopt de proefopstelling aan ‘t Olleken af. De smalle doorgang tussen de Reepstraat en de Gentsestraat was de voorbije drie maanden autovrij gemaakt.

Dat zorgde voor een verkeersveilige en vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers, jong en oud. Ondanks de ongelukkig gekozen periode voor die verkeerswijziging tvv de zachte weggebruikers (herfst, winter), werd ze toch veelvuldig gebruikt voor voet- en fietsverkeer. Voor de schoolgaande jeugd (en hun ouders) was het beslist een verademing, om op een veilige manier naar de verschillende stadsscholen te kunnen. Ook als verbinding tussen het stadscentrum en de sporthal De Veldmuis bleek het een nuttige aanpassing. Bovenal was het autovrij straatje een opluchting in een stadsrand overladen met auto’s.

De autovrije doorgang zorgde voor een verkeersveilige doorgang voor voetgangers en fietsers, en werd wel degelijk goed gebruikt door jong en oud.

Fietsbeleidsplan
Voor een stad die nog steeds gedomineerd wordt door autoverkeer was dit een stap in de goede richting: deze kleine ingreep zonder grote infrastructurele aanpassingen zorgt niet enkel voor een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers. De autovrije situatie zorgt er ook voor dat doorrijdend autoverkeer zonder bestemming in de omliggende straten eerder wordt afgeraden. Op termijn (wanneer de aanpassing is ingeburgerd) zal dat ook zorgen voor minder autoverkeer in de aansluitende straten en bij uitbreiding naar het stadscentrum toe.

In die zin sluit deze autovrije doorgang prima aan bij het recente fietsbeleidsplan en de ingevoerde fietsstraten in het stadscentrum. Het is de intentie van het stadsbestuur om in te zetten op veiliger, rustiger en minder vervuilend verkeer in de stad. Stad Geraardsbergen sloot immers samen met 20 andere gemeenten in 2019 aan bij Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen: daarmee uitte het lokaal beleid de intentie om in te zetten op een meer duurzame manier van leven voor bewoners en bezoekers.
‘Over de fietsstraten krijgen we alleen maar positieve reacties’, zegt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont. Onder zijn impuls heeft Geraardsbergen eindelijk een fietsbeleidsplan (gericht op de functionele fietsers) En het is een feit dat er sinds de invoering van de fietszone meer fietsers in het stadscentrum te merken zijn. Notabene, autoverkeer is nog steeds welkom in de elf stadsstraten waar die regeling werd ingevoerd.

De smalle doorgang kan geen veiligheid garanderen in een gecombineerd gebruik met autoverkeer.

Enkel autoverkeer met bestemming in de straat
Uiteraard zorgde de tijdelijke wijziging aan ‘t Olleken ook voor ongenoegen. Van autorijders dan. Nochtans bieden de aansluitende straten een perfect alternatief. Die straten zijn ook beter voorzien op autoverkeer dan de smalle, conflictueuze doorgang: met autoverkeer er bij is er geen veilige doorgang aan voor voetgangers en fietsers.
Dit ene stukje autovrije straat maakt het niet onmogelijk voor autoverkeer om de stad in of uit te rijden. Dat er meer auto’s zijn in de aansluitende straten is geen geldig argument om deze autovrije doorgang op te geven: het autoverkeer is het probleem en daaraan moet verholpen worden. Enkel met minder autoverkeer wordt de verkeerssituatie veiliger en meer leefbaar voor iedereen. Doorgaand autoverkeer zonder bestemming in de straat kan beter geweerd worden. En dan zal het ook voor het relevant autoverkeer makkelijker doorkomen zijn.
Ook het feit dat er in ‘t Olleken nog geen ongelukken zijn geregistreerd mag geen reden zijn om deze autovrije situatie terug te draaien.
Tenslotte is de roep van tegenstanders om er een doorgang voor autoverkeer in één richting van te maken, evenmin een oplossing: dat zal zorgen voor sneller autoverkeer en nog meer gevaar voor de zachte weggebruikers.

De campagnes van Fietscampagne vzw zetten in op meer gebruik van de fiets voor dagelijkse verplaatsingen in en rond Geraardsbergen.

Coalitie voor een leefbare stad?
Er volgt nu nog een bevraging, vnl. bij buurtbewoners. Spijtig dat die niet is ingeleid met een mobiliteitsvisie van de toekomst. Dat zou zeker kunnen helpen om burgers op een positieve manier mee te nemen naar een meer autoluwe stad.

Het valt nog te bezien hoe het stadsbestuur hiermee zal omgaan. Zal de coalitie steun geven aan de bevoegde schepen Van Trimpont? Zijn fietsbeleidsplan maakte een duidelijke keuze tvv voetgangers en fietsers. Met de ingevoerde fietsstraten in het stadscentrum zette hij een eerste stap naar een luwer autoverkeer in en rond de stad.
Indien deze verkeersregeling nu behouden wordt en ‘t Olleken autovrij blijft tvv voetgangers en fietsers, zet het stadsbestuur een volgende stap naar een meer leefbare stad, waar het goed wonen en vertoeven is, voor iedereen.

Als fietsbeweging is Fietscampagne vzw er in ieder geval voorstander van om ‘t Olleken autovrij te houden. Op de steun van de leden van Fietscampagne vzw kunnen onze lokale leiders hiervoor rekenen.

Wim Schrever voor Fietscampagne vzw

Hou ‘t Olleken autovrij

In Geraardsbergen loopt nog enkele dagen een proefperiode van een autovrije doorgang tussen een toegangsweg en verschillende scholen in het stadscentrum.

De test bewijst het nut van dit smalle stukje autovrije straat: voetgangers en fietsers jong en oud kunnen zich er nu op een veilige manier verplaatsen.
De smalle rijweg kan geen veiligheid garanderen in een gecombineerd gebruik van autoverkeer, voetgangers en fietsers -hoewel er geen ongelukken geregistreerd staan: dat mag niet de reden zijn om niet in te zetten op een autovrije doorgang voor voetgangers en fietsers.

Auto-evidentie in vraag stellen

De keuze om ‘t Olleken autovrij te laten past prima in het recente fietsbeleidsplan van betrokken Schepen Mobiliteit Fernand Van Trimpont; het vraagt niettemin extra politieke moed om in dit dossier voorrang te geven aan voetgangers en fietsers; het lijkt nochtans een logische keuze, te meer door de nabijheid van verschillende scholen.

Uiteraard kan er best voor de verschillende verplaatsingsmodi ruimte voorzien worden (en daar hoort autoverkeer ook bij, uiteraard); maar gezien de nauwe doorgang van ‘t Olleken waar autoverkeer zich steevast vast rijdt en onveilige situaties veroorzaakt, kan hier beter voorrang gegeven worden aan voet- en fietsverkeer.
Bovendien biedt de naastliggende alternatieve, bredere rijweg genoeg plaats voor auto’s en kan deze ene autovrije doorgang geen extra overlast van autoverkeer betekenen in de aansluitende straten.

De enige manier om automobiliteit vlotter te laten verlopen voor iedereen (incl. de autorijders), is inzetten op minder autoverkeer (waar alternatieve modi mogelijk zijn); en daar zet deze aanpassing zonder grote infrastructurele maatregelen op in.

Indien het stadsbestuur van Stad Geraardsbergen het meent om in te zetten op duurzame mobiliteit en een Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is dit een symbooldossier.

Spaanse tv-ploeg

Een Spaanse tv-ploeg is onderweg om een reportage van ‘t Olleken autovrij te maken. Herwig verzorgde een intro, te bekijken en beluisteren via onderstaande link:

Wij staan klaar om de Spaanse collega’s te ontvangen en brengen spoedig relaas uit!!

“Hou ‘t Olleken autovrij” verder lezen