Video’s tonen aan: autovrije doorgang is veiliger voor alle weggebruikers.

Op onze Vimeo-pagina kan je alle video’s over een autovrij ‘t Olleken op de Reep nog ‘s doornemen.

Tijdens de autovrije proefopstelling van de smalle doorgang ‘t Olleken op de Reep in Geraardsbergen, was het er wel degelijk veel veiliger voor voetgangers en fietsers.Dat bleek ook uit het aantal passanten: jong en oud maakten zowel te voet als per fiets al te graag gebruik van de autovrije doorgang -en dat ondanks het winters seizoen waarin de proefopstelling zich afspeelde.

Het betekende voor jong en oud een verkeersveilige doorgang tussen de grote invalsweg (Astridlaan) en het stadscentrum dat veel scholen telt.Opnieuw autoverkeer toelaten door deze smalle doorgang zorgt opnieuw voor een onveilige verkeerssituatie -ook als dat voor autoverkeer in één richting is.

Een éénrichting voor autoverkeer is zeker geen oplossing: de auto’s rijden dan sneller en vormen nog meer gevaar voor voetgangers en fietsers.
Het is eigenlijk eenvoudig: als je een weg inricht voor auto’s, krijg je auto’s -met alle gevolgen vandien.

Dat een doorgang voor autoverkeer in ‘t Olleken een oplossing biedt voor veiliger autoverkeer in de Gentsestraat is eveneens onjuist: het zorgt voor een extra toestroom van auto’s en maakt de situatie drukker en gevaarlijker.

Sinds de heropening van ‘t Olleken voor autoverkeer, zijn er amper nog fietsers; hoe willen we onze mobiliteit: op een veilige manier voor jong en oud of enkel voor autoverkeer dat voor meer problemen zorgt?

We blijven er voorstander van om die smalle doorgang enkel voor voet- en fietsverkeer te voorzien: het kan zorgen voor een kleine verademing in een mobiliteit die nog teveel enkel op autoverkeer gericht is.
Bovendien, indien er door een autovrij ‘t Olleken meer voetgangers en fietsers veiliger op weg kunnen, is er meteen meer plaats voor het nodige autoverkeer.

Fietsrapport voor Geraardsbergen

De Fietsrapporten zijn uit!

En Geraardsbergen heeft er ook eentje gekregen: 5/10 is het resultaat.
Laat het ons zo zeggen: het is een goed begin.
Maar het lokaal beleid van Stad Geraardsbergen zal dus nog een (fiets)tandje moeten bij steken, in hun ambitie om Fietsstad te worden.


En daar wil Fietscampagne vzw bij helpen: met een degelijke communicatie en op maat gesneden campagnes zetten we in op een onderbouwde visie op fietsverkeer: #Geraardsbergen is niet enkel een wielerstad maar doet het ook goed als fietsstad. Door de opkomst van de ebike gebruiken steeds meer mensen ook in #Giesbaergen de fiets in alle vormen en maten voor hun dagelijkse mobiliteit.

De Fietsrapporten zijn een initiatief van Vlaamse Stichting Verkeerskunde in samenwerking met de Fietsersbond. Via een publieksbevraging gebeurde de eerste ronde voor de verkiezing tot Fietsstad/Fietsgemeente 2021.

Maar daar is Geraardsbergen dus niet voor genomineerd, helaas.Bevoegde schepen Fernand Van Trimpont zet verder in op veiliger fietsverkeer.
En waar we kunnen, steken we graag een handje toe.

#youcancountonus
#veiligerfietsen
#ookingeraardsbergen

Een degelijk fietsbeleid sluit trouwens ook aan bij het Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is daarmee zowel op lokaal als op regionaal vlak belangrijk.

PERSBERICHT van Fietscampagne vzw:

autovrije proefopstelling ‘t Olleken op De Reep

dinsdag 1 februari 2022

Geraardsbergen – Vandaag loopt de proefopstelling aan ‘t Olleken af. De smalle doorgang tussen de Reepstraat en de Gentsestraat was de voorbije drie maanden autovrij gemaakt.

Dat zorgde voor een verkeersveilige en vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers, jong en oud. Ondanks de ongelukkig gekozen periode voor die verkeerswijziging tvv de zachte weggebruikers (herfst, winter), werd ze toch veelvuldig gebruikt voor voet- en fietsverkeer. Voor de schoolgaande jeugd (en hun ouders) was het beslist een verademing, om op een veilige manier naar de verschillende stadsscholen te kunnen. Ook als verbinding tussen het stadscentrum en de sporthal De Veldmuis bleek het een nuttige aanpassing. Bovenal was het autovrij straatje een opluchting in een stadsrand overladen met auto’s.

De autovrije doorgang zorgde voor een verkeersveilige doorgang voor voetgangers en fietsers, en werd wel degelijk goed gebruikt door jong en oud.

Fietsbeleidsplan
Voor een stad die nog steeds gedomineerd wordt door autoverkeer was dit een stap in de goede richting: deze kleine ingreep zonder grote infrastructurele aanpassingen zorgt niet enkel voor een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers. De autovrije situatie zorgt er ook voor dat doorrijdend autoverkeer zonder bestemming in de omliggende straten eerder wordt afgeraden. Op termijn (wanneer de aanpassing is ingeburgerd) zal dat ook zorgen voor minder autoverkeer in de aansluitende straten en bij uitbreiding naar het stadscentrum toe.

In die zin sluit deze autovrije doorgang prima aan bij het recente fietsbeleidsplan en de ingevoerde fietsstraten in het stadscentrum. Het is de intentie van het stadsbestuur om in te zetten op veiliger, rustiger en minder vervuilend verkeer in de stad. Stad Geraardsbergen sloot immers samen met 20 andere gemeenten in 2019 aan bij Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen: daarmee uitte het lokaal beleid de intentie om in te zetten op een meer duurzame manier van leven voor bewoners en bezoekers.
‘Over de fietsstraten krijgen we alleen maar positieve reacties’, zegt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont. Onder zijn impuls heeft Geraardsbergen eindelijk een fietsbeleidsplan (gericht op de functionele fietsers) En het is een feit dat er sinds de invoering van de fietszone meer fietsers in het stadscentrum te merken zijn. Notabene, autoverkeer is nog steeds welkom in de elf stadsstraten waar die regeling werd ingevoerd.

De smalle doorgang kan geen veiligheid garanderen in een gecombineerd gebruik met autoverkeer.

Enkel autoverkeer met bestemming in de straat
Uiteraard zorgde de tijdelijke wijziging aan ‘t Olleken ook voor ongenoegen. Van autorijders dan. Nochtans bieden de aansluitende straten een perfect alternatief. Die straten zijn ook beter voorzien op autoverkeer dan de smalle, conflictueuze doorgang: met autoverkeer er bij is er geen veilige doorgang aan voor voetgangers en fietsers.
Dit ene stukje autovrije straat maakt het niet onmogelijk voor autoverkeer om de stad in of uit te rijden. Dat er meer auto’s zijn in de aansluitende straten is geen geldig argument om deze autovrije doorgang op te geven: het autoverkeer is het probleem en daaraan moet verholpen worden. Enkel met minder autoverkeer wordt de verkeerssituatie veiliger en meer leefbaar voor iedereen. Doorgaand autoverkeer zonder bestemming in de straat kan beter geweerd worden. En dan zal het ook voor het relevant autoverkeer makkelijker doorkomen zijn.
Ook het feit dat er in ‘t Olleken nog geen ongelukken zijn geregistreerd mag geen reden zijn om deze autovrije situatie terug te draaien.
Tenslotte is de roep van tegenstanders om er een doorgang voor autoverkeer in één richting van te maken, evenmin een oplossing: dat zal zorgen voor sneller autoverkeer en nog meer gevaar voor de zachte weggebruikers.

De campagnes van Fietscampagne vzw zetten in op meer gebruik van de fiets voor dagelijkse verplaatsingen in en rond Geraardsbergen.

Coalitie voor een leefbare stad?
Er volgt nu nog een bevraging, vnl. bij buurtbewoners. Spijtig dat die niet is ingeleid met een mobiliteitsvisie van de toekomst. Dat zou zeker kunnen helpen om burgers op een positieve manier mee te nemen naar een meer autoluwe stad.

Het valt nog te bezien hoe het stadsbestuur hiermee zal omgaan. Zal de coalitie steun geven aan de bevoegde schepen Van Trimpont? Zijn fietsbeleidsplan maakte een duidelijke keuze tvv voetgangers en fietsers. Met de ingevoerde fietsstraten in het stadscentrum zette hij een eerste stap naar een luwer autoverkeer in en rond de stad.
Indien deze verkeersregeling nu behouden wordt en ‘t Olleken autovrij blijft tvv voetgangers en fietsers, zet het stadsbestuur een volgende stap naar een meer leefbare stad, waar het goed wonen en vertoeven is, voor iedereen.

Als fietsbeweging is Fietscampagne vzw er in ieder geval voorstander van om ‘t Olleken autovrij te houden. Op de steun van de leden van Fietscampagne vzw kunnen onze lokale leiders hiervoor rekenen.

Wim Schrever voor Fietscampagne vzw

Nieuwe campagne: autostrade of promenade in de stad?

Onze nieuwe campagne is uit:
De invoering van de fietszone is een stap voorwaarts naar veiliger fietsverkeer in en rond het stadscentrum van Geraardsbergen. Het komt er nu op aan dat er minder auto’s zonder bestemming dwars door het stadscentrum rijden.


Met minder auto’s en meer mensen in de straat, wordt de hoofdstraat ipv een autostrade een promenade.

Minder auto’s en meer mensen in de straat maakt het stadscentrum aangenamer voor iedereen.

Retail

In de sector van de retail hebben ze het al langer begrepen: ‘In de winkelstraat draait het om de ervaring. Zowel in de winkel als daarbuiten en in de rest van de stad: shoppers willen iets beléven. Winkelen komt daarbij op de eerste plaats; daarna volgt het kopen4, zegt Kristophe Thys van CIB.

Het winkelcentrum kan dus best aan gezelligheid winnen: wat is er meer aangenaam dan het zien van mensen in de straat (en niet een file van auto’s?).

Daarom windt Fietscampagne het nodig dat het stadsbestuur inzet op autominderen in het stadscentrum: zet een knip in het autoverkeer dat zonder bestemming dwars door de stad rijdt.
Dat kan bv door de invoering van het Kunstpleinplan (dat Fietscampagne al eerder uitwerkte); of door de rijrichting van verschillende straten anders in te richten.

Want zoals het stadscentrum nu beleefd wordt, met een overmaat aan autoverkeer, mist de fietszone haar doel. In een korte bevraging is iedereen gewonnen voor een promenade voor voetgangers en fietsers.

De kleinhandel kan er wel bij varen.

Wim Schrever - dagelijks per fiets onderweg

Loudon maakt mooie tekening voor meer fietsers in de stad

Loudon is dagelijks met zijn fiets onderweg. Van thuis naar school, of naar de winkel. Ook naar de voetbal op KSV gaat hij vaak per fiets; hij kijkt ernaar uit dat de Molendreef ook een fietsstraat wordt. ‘Dan zal het voor kinderen in ieder geval veiliger zijn om er per fiets te rijden‘, voegt zijn mama Hilke toe.

De jonge fietser is ook een vaste deelnemer aan de Critical Mass in Geraardsbergen. Met die maandelijkse actie willen fietsers jong en oud de aandacht vestigen op betere fietsinfrastructuur in de Oudenbergstad. Op deze foto zien we de energieke jongen vooraan in het peloton.

Omdat Loudon zo graag fietst, maakte hij ons een mooie tekening. ‘Het is echt nodig dat er minder auto’s in de stad rijden en dat er meer plaats komt voor fietsers. Dan kunnen mijn vriendjes ook per fiets naar school komen‘, zegt de jongste deelnemer van de Critical Mass Geraardsbergen.

Loudon, we maken jouw boodschap over naar ons stadsbestuur en bevoegde Schepen Mobiliteit Fernand. Zo’n mooie tekening, daar zal hij vast blij mee zijn: het is een extra hulp om zijn fietsbeleidsplan te realiseren!

Wim Schrever – elke dag per fiets onderweg

Een Fly-Over voor fietsers

In Gent is de bouw van een nieuwe fietsbrug over de R4 in Mariakerke begonnen. De brug zal nog meer fietsers veilig naar en van de stad brengen.

Wat als zoiets zou mogelijk zijn in Geraardsbergen? Bijvoorbeeld met een fietsbrug over de Astridlaan?
Of nog beter een fietsbrug over de Astridlaan én de spoorlijn? Dan kunnen fietsers vanaf de Molendreef meteen de Reepstraat in (kant van De Baronie) om zo naar stadscentrum te fietsen; zou zowel voor schoolgangers als voor alle andere fietsverkeer voor jong en oud een formidabele vooruitgang zijn, niet?

En weet je wat? Fietscampagne vzw tekende dat al ‘s uit op een situatieplan (zie hieronder): zo’n fietsbrug maakt van onze stad meteen een Fietsstad. Dat sluit netjes aan op het fietsbeleidsplan van Schepen Mobiliteit Fernand Van Trimpont.

En ja, voor zo’n Fly-Over is het soms ‘s nuttig om out of the box te denken; jawel, ook in Geraardsbergen ;-}

#outofthebox
#geraardsbergen
#fietsstad

Wim Schrever - dagelijks per fiets onderweg

Fietszone in stadscentrum duidelijk aangeduid

Bij het begin van het schooljaar, werd de fietszone in het stadscentrum van Geraardsbergen ingevoerd: 11 straten in het stadscentrum kregen het label van fietsstraat. Begin november werden de nodige aanduidingen op het wegdek aangeduid. Dat was nodig om de fietszone voor alle weggebruikers duidelijk te maken.

De fietszone is een goede stap naar een betere fietsmobiliteit in en rond Geraardsbergen.
Is het al voldoende? Zeker niet; het kan nog veel beter. Toch is het al een goede stap vooruit voor de veiligheid van fietsers.

Dat die fietszone er eindelijk is gekomen, is mede door onze inzet als fietsers van Fietscampagne en Critical Mass Geraardsbergen: never think you’re too small to change something ;-}

Met de invoering van de fietszone in het stadscentrum zet Stad Geraardsbergen een stap vooruit in fietsmobiliteit.
Goed werk van Schepen Mobiliteit Fernand Van Trimpont.

Wim Schrever – elke dag per fiets onderweg

Kunst en fietsroutes

Op de Ravel 87 tussen Deux-Acren en Ronse -een schitterende nagenoeg autoloze fietsroute!- kan je in Ellezelles een de resultaten van een internationaal fotofestival bewonderen. Het maakt de route des te tijdlozer.

De gemeente Vloesberg presenteert, in samenwerking met Double Déclic en Collin’Arts, het 3de Salon International de l’Art Photographique de Flobecq (België).

Veel fiets- en kijkplezier!

PS de foto’s zijn genomen tijdens een rit bij regenweer; uiteraard kan ons fietsers dat weinig deren ;-} maar het spreekt voor zich dat een bezoek aan de expo langs de Ravel 87 bij zonnig weer nóg leuker is ;-}}}}}}

#vivelevelo